Rotoped nefunguje správne - Možné príčiny

Rotoped nefunguje správne - Možné príčiny

Obsah

Chcete si zatrénovať na rotopede? Nastavujete odpor, ale napriek tomu sa na ňom  ťažko cvičí? Skontrolujte si s nami možné príčiny nesprávneho fungovania zariadenia.

1. Mechanický rotoped

Príčinou nesprávneho fungovania mechanického rotopedu najčastejšie je zle namontovaná šnúrka alebo je nevhodne napnutá. Ak je príliš napnutá tak stačí ju trošku povoliť. Ďalšou príčinou môže byť nesprávne nastavenie odporu. Rotoped bude klásť vysoký odpor pokiaľ otočný gombík bude nastavený na najvyšší stupeň odporu.

Ďalšou z možností je chýbajúce mazanie po dlhšiu dobu pohyblivých časti. Pohyblivé časti prístroja by mali byť pravidelne mazané špeciálnym mazaním pre ložiská v jazdných kolesách.

2. Magnetický a elektromagnetický rotoped

Magnetický rotoped s manuálnou reguláciu odporu môže ťažko fungovať z dôvodu zle nastavenej šnúrky odporu. V tomto prípade je potrebné trochu jej povoliť. Ďalšou príčinou môže byť prasknutá šnúrka k otočnému gombíka. Pre opravu je potrebné v tomto prípade zložiť kryt a správne ju zase namontovať.

Zlé fungovanie magnetického alebo elektromechanického rotopedu môže byť tiež výsledkom chýbajúce alebo nedostatočné údržbou. Treba pamätať na to, že je nutné ju vykonávať aspoň každých 20 hodín trénovanie. Pri údržbe je nutné pozerať sa hlavne na pohyblivé časti prístroja. Mali by sme skontrolovať, či prístroj je správne namazaná a či všetky časti sú správne k sebe utiahnuté. Prístroj čistíme s pomocou vody s mydlom.

Hľadáte rotoped pre domáci tréning? Pozrite sa na našu ponuku a vyberte si ten najvhodnejší model pre sebaj! Pozrite sa na ponuku rotopedov v našom obchode.

Autor: Hop-Sport Redakcia