Informácie o dôveryhodnosti recenzií zákazníkov

Pri recenziách spred 1.7.2024 nebolo overované, či boli poskytnuté zákazníkmi ktorí u nás zakúpili predmetný tovar.