ZĽAVA 5 eur pri objednávkach s hodnotou od 120 eur s kódom ZLAVA5.HS Skontrolujte
Oficiálny obchod
0
Celkom: 0

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov


I. Prevádzkovateľ osobných údajov a subjekt údajov
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Hegen Česko s.r.o., so sídlom Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká republika), 
DIČ: CZ29389593, IČO: 29389593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, spisová značka C 38275.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: 

Adresa doručovania:
Stavbárov 2201/36
734 01 Karviná Mizerov
Česká republika
E-mail:  info@hop-sport.sk
Tel:  +421 233 329 555

Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 
II. Účel spracovania osobných údajov
Aby spoločnosť Hegen Česko s.r.o. poskytovala služby v súlade s pôsobnosťou našej činnosti spracováva osobné údaje na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom. Účely spracovania Vašich osobných údajov spolu s právnym základom sú uvedené nižšie.

Pre spracovanie objednávky potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky

 Pri objednávke budú požadované Vaše platné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky spracovávajú Hegen Česko s.r.o. a nasledujúce subjekty v nasledujúcom rozsahu:
Na dodávku objednaného tovaru - kuriérnej spoločnosti GEIS a DPD.
Pre uskutočnenie platieb - Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB)
 
Pre spracovanie sťažnosti musíme mať také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresu
 • adresa - v prípade objednania kuriérskej služby pre vyzdvihnutie tovaru, ktorý chcete vrátiť
 • číslo bankového účtu - pre vrátenie peňazí
 • telefónne číslo
 • číslo a hodnota objednávky
 • IČO a DIČ

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pri telefonickom kontakte spracovávame také osobné údaje, ako:

 • telefónne číslo
 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • číslo a dátum objednávky
 • adresa

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre ochranu práv, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

 Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre archívne a dôkazné účely, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre administráciu webovej stránky, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • IP adresa 
 • Dátum a čas servera
 • Informácie o webovom prehliadači
 • Informácie o operačnom systéme

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre zverejnenie komentára na webových stránkach, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • Meno alebo nick
 • Číslo IP

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pre účel vystavenia faktúry a splnenie ďalších povinností vyplývajúcich z ustanovenia daňového práva, spracovávame také osobné údaje, ako:

 •  meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • hodnota objednávky
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pre odoslanie Vám potvrdzovacieho e-mailu, spracovávame také osobné údaje, ako :

 •  e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Ak máte záujem o  kontakt so Zákazníckym servisom, môžete využiť formulár "Napíšte nám". Ak máte záujem o viac informácií ohľadom Vašej reklamácie, stavu objednávky alebo záruky, spracovávame také osobné údaje, ako:

 •  meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • dátum a hodnota objednávky
 • telefónne číslo
 • číslo objednávky
 • adresa
 • e-mailová adresa

 
COOKIES A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

ČO SÚ TO „COOKIES“?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vám navštívené webové stránky uložia do vášho počítača. Pri budúcich návštevách týchto webových stránok vám tieto súbory potom umožnia využiť rovnaké predvolené nastavenia ako pri minulej návšteve.

Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom a navštívenou webovou stránkou v priebehu jednej vašej návštevy.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača. Tieto cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), identifikáciu prednastaveného jazyka, ktorý si návštevník nastavil pri predchádzajúcej návšteve, zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov.

Vaše meno alebo e-mailovú adresu môžu súbory cookies obsahovať iba vtedy, ak ste tieto informácie príslušnej webovej stránke predtým poskytli!

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, aby súbory cookies prijímala automaticky. Ak si neželáte, aby boli o vás zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači prijímanie cookies zakázať. Ak nechcete, aby nejaká konkrétna webová stránka uložila na vašom zariadení cookies, odporúčame ju navštíviť v tzv. „inkognito móde“ vášho prehliadača (Incognito, InPrivate, Private Window...). Prehliadač v tomto móde síce podporuje cookies, ale hneď ako ho zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú.

Aj cookies vytvorené v minulosti môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia.
Vo svojom prehliadači môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod s inštrukciami na odmietnutie ukladania súborov cookies nájdete v nápovede o nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Zmena nastavenia cookies však môže ovplyvniť funkčnosť a hladký priebeh načítavania navštívených webových stránok. V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve danej webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie nemusia správne fungovať.

Výrobca spracováva údaje obsiahnuté v súboroch cookies počas prezerania webových stránok internetového obchodu pre tieto účely:

 • identifikáciu zákazníkov prihlásených v Internetovom obchode a upozornenie na to, že sú prihlásení;
 • uloženie údajov o Výrobcoch produktov vložených do košíka za účelom podania Objednávky;
 • uloženie údajov z objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu;
 • prispôsobenie obsahu webových stránok internetového obchodu individuálnym preferenciám Zákazníka (napríklad pokiaľ ide o farbu, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu využívania webových stránok Internetového obchodu;
 • vedenie anonymných štatistík, ktoré znázorňujú, ako sú využívané webové stránky Internetového obchodu, a výskumu potrieb Zákazníkov, s výnimkou osobnej identifikácie Zákazníka.

Väčšina internetových prehliadačov skryto prijíma Súbor cookies. Každý má možnosť určiť podmienky pre využívanie cookies nastavením svojho internetového prehliadača. To znamená, že je možné napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookies na vašom počítači - v takom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie Internetového obchodu (napríklad bude nemožné urobiť Objednávku prostredníctvom Objednávkového formulára).
Nastavenie internetového prehliadača vo vzťahu ku cookies má rozhodujúci význam pre súhlas s používaním cookies naším Internetovým obchodom. V súlade s predpismi tento súhlas môže byť tiež vyjadrený pomocou nastavenia internetového prehliadača.
Podrobnosti o zmene nastavenia týkajúceho sa súborov cookies a ich nezávislého odstraňovania z najpopulárnejších internetových prehliadačov sú k dispozícii v sekcii nápoveda internetového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

 • v prehliadači Chrome
 • v prehliadači Firefox
 • v prehliadači Internet Explorer
 • v prehliadači Opera
 • v prehliadači Safari

Výrobca takisto zhromažďuje prevádzkové údaje (tzv. Logy - IP adresa), ktoré sú ukladané na neurčitú dobu a sú používané pri zostavovaní štatistík, ktoré pomáhajú pri správe Internetového obchodu. Tieto údaje sú kumulatívne a anonymné, tj. nesmie obsahovať identifikačné charakteristiky osôb, ktoré navštívia webové stránky Internetového obchodu. Logy nie sú poskytované tretím stranám.
 
Právo odvolať súhlas
Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, pošlite e-mail priamo na info@hop-sport.sk.
 
Požiadavka na poskytovanie osobných údajov
V niektorých prípadoch je nevyhnutné poskytnúť špecifické osobné informácie, aby bolo možné splniť vaše očakávania ohľadom našich služieb.

Potrebujeme takéto údaje:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky
 • dátum objednávky
 • adresa
 • telefónne číslo

 1.Aby ste mohli dostať faktúru za služby, je nutné poskytnúť všetky dáta požadované daňovým právom, tj. meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresu, daňové identifikačné číslo, - bez toho nemôžeme riadne vystaviť faktúru.
2. Ak sa chcete obrátiť na náš Zákaznícky servis, musíte zadať vaše telefónne číslo.
3.Ak chcete dostávať informačné newsletter, je nutné zadať e-mailovú adresu, na ktorú budú správy prichádzať.
 
Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Radi by sme Vás informovali, že nerobíme automatizované rozhodovanie, a to ani na základe profilovania.
 
Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť Hegen.Česko s.r.o. spolupracuje tiež s:

1.Heureka

Ochrana súkromnia na portáli  Heureka.sk
Spracovávajú nasledujúce osobné údaje:
a)identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, dátum narodenia a pohlavie (ak si ich vo svojom účte nastavíte), používateľské meno, heslo a jeho hash;
b)kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, umožňujúce nám kontakt s Vami, predovšetkým e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa a Váš kontakt na sociálnych sieťach;
c)Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, nákupné zoznamy a obľúbené produkty, sledované produkty (tzv. stráženie ceny);
d)vložený obsah, ktorým sa rozumie Vaše hodnotenie internetových obchodov, recenzie tovaru, príspevky v poradni, vyplnený dotazník spokojnosti s nákupom alebo iný obsah, ktorý vložíte za využitie funkcionality nášho webu;
e)údaje o Vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
f)údaje o Vašom správaní na webe, vrátane prípadov, kedy ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
g)údaje o Vašom správaní pri čítaní správ, ktoré Vám zasielame, v prvom rade časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií;
h)odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z Vášho nastavenia, z údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, z údajov o Vašom správaní na webe a z údajov o Vašom správaní pri čítaní správ, ktoré Vám zasielame; predovšetkým sú to údaje o Vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rozličnému tovaru a službám;
i)údaje súvisiace s využitím zákazníckeho centra, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia a obsah správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy.
 

2. Aukro
Spracovanie a ochrana osobných údajov užívateľov patrí dlhodobo k našim prioritám. Touto cestou Vám chceme poskytnúť informácie o spôsoboch a účeloch spracovania Vašich osobných údajov, a to nielen v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Aukro ako online trhovisko (marketplace) spracováva osobné údaje primárne za účelom poskytovania služby transakčného trhoviska. Aby sme mohli túto službu zaistiť v podobe na akú sú naši zákazníci zvyknutí, spracovávame najmä identifikačné, adresné, kontaktné a popisné údaje užívateľov. Podrobné informácie o tom, aké druhy subjektov s údajmi nakladajú, podmienkach ukončenia spracovania údajov a právach, ktoré v spojitosti s týmto spracovaním môžu užívatelia uplatňovať nájdete v sekciách 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 prílohy Obchodných podmienok Pravidlá ochrany osobných údajov.

Dodacia adresa ako osobný údaj bude zverejnený a odovzdaný dopravnej spoločnosti GEIS(paletové zásielky) alebo spoločnosti DPD (balíkové zásielky):
Poslaním spoločností Geis alebo DPD je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých zasielateľských služieb v rámci Slovenskej republiky i mimo nej. 

3. Ostatní poskytovatelia služieb v oblasti nástrojov marketingových služieb

Nástroj chatu Messenger (Facebook)

V našom obchode je možné dobrovoľne využívať online chat. Keď nás pomocou kontaktujete pomocou nástroja chatu prostredníctvom aplikácie Messenger (Facebook), spracujeme vami dobrovoľne poskytnuté údaje a informácie, aby sme mohli odpovedať na vaše dotazy. Vyššie uvedené slúži na realizáciu našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) spočívajúcich v zabezpečení efektívnej možnosti kontaktovať nás. Okrem toho sa v určitých situáciách (dotazy týkajúce sa objednávky alebo stavu objednávky) údaje spracúvajú podľa čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR pre plnenie zmluvy. Messenger (Facebook) je nástroj poskytovaný externým poskytovateľom služieb - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“), ktorý zaisťuje zachovanie jeho funkčnosti. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Facebook používa vaše údaje, sú obsiahnuté v „Zásady používania osobných údajov“, zatiaľ čo použitie súborov cookie a podobných technológií je uvedené v „Zásady používania súborov cookie“ spoločnosti Facebook.

Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu dát a zároveň všetkých prostriedkov spracovania dát a tým zabezpečiť minimalizáciu možných únikov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zároveň v súlade s novým zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj medzinárodnými štandardmi a normami. Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri poskytovaní našich služieb, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín
 
Používame služby a technológie ponúkané týmito subjektmi, ako Facebook, Microsfot, Google - tieto spoločnosti majú svoje sídla mimo EÚ, ale pripojili sa k Privacy Shield a zaručujú dodržiavanie vysokých štandardov v oblasti ochrany osobných údajov platných v EÚ. Viac informácií nájdete na adrese
https://ec.europa.eu/info/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield.pl
 
Práva subjektov údajov
Subjekt údajov má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na presné informácie o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov. V tomto prípade ide o pasívne právo, keďže aktivitu musí voči subjektu údajov vyvinúť prevádzkovateľ, aby požadované informácie stanovené vo všeobecnom nariadení subjektu údajov poskytol, resp. sprístupnil.
 
Úplný zoznam informácií, ktoré prevádzkovateľ poskytuje pri zhromažďovaní osobných údajov, možno nájsť v článkoch 13 a 14 všeobecného nariadenia. Všeobecné nariadenie formálne rozlišuje poskytovanie informácií v prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov, resp. nie sú získané od subjektu údajov. Právo na informovanie je ekvivalentom práva na informácie o spracovaní stanovenom v § 11 súčasného zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.
 
Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú mnohokrát založené na aktivite (žiadosti) subjektu údajov, patrí:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, resp. doplnenie,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzené spracovanie,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc i profilovanie.

 O zmene alebo vymazaní údajov kontaktujte: info@hop-sport.sk
 

Technické opatrenie a ďalšie webové stránky
Spoločnosť Hegen Česko.s.r.o. robí úsilie na ochranu vašich údajov pred činnosťami tretích strán. Dodržujte prosím aj základné bezpečnostné pravidlá - v rámci webovej stránky obchodu Hop-Sport sa môžu objaviť odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od našej spoločnosti. Preto odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov. Obchod Hop-Sport nie je zodpovedný za pravidlá ochrany osobných údajov iných webových stránok.
 
Právo podať sťažnosť
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia
1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Administrátor odporúča po prechode na iné webové stránky zoznámiť sa s informáciami o ochrane osobných údajov uvedenými na týchto stránkach. Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú len tohto Internetového obchodu.
2. Administrátor používa technické a organizačné opatrenia na ochranu spracovaných osobných údajov s ohľadom na riziká a kategórie dát, ktoré sú chránené, a najmä chráni údaje pred ich odhalením neoprávneným osobám, prevzatím neoprávnenou osobou, spracovaním pri porušení platných predpisov a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
3. Výrobca poskytuje nasledujúce technické opatrenia na zamedzenie získanie a úpravy neoprávnenými osobami osobných údajov, ktoré sú zasielané v elektronickej podobe: zaistenie súboru údajov proti neoprávnenému prístupu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25/05/2018.

 

Obľúbené