Oficiálny obchod
0
Celkom: 0

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov


I. Prevádzkovateľ osobných údajov a subjekt údajov
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Hegen Česko s.r.o., so sídlom Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov (Česká republika), 
DIČ: CZ29389593, IČO: 29389593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, spisová značka C 38275.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: 

Adresa doručovania:
Stavbárov 2201/36
734 01 Karviná Mizerov
Česká republika
E-mail:  info@hop-sport.sk
Tel:  +421 233 329 555

Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


II. Účel spracovania osobných údajov
Aby spoločnosť Hegen Česko s.r.o. poskytovala služby v súlade s pôsobnosťou našej činnosti spracováva osobné údaje na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom. Účely spracovania Vašich osobných údajov spolu s právnym základom sú uvedené nižšie.

Pre spracovanie objednávky potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky
 • hodnota objednávky

 Pri objednávke budú požadované Vaše platné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky spracovávajú Hegen Česko s.r.o. a nasledujúce subjekty v nasledujúcom rozsahu:
Na dodávku objednaného tovaru - kuriérnej spoločnosti GEIS a DPD.
Pre uskutočnenie platieb - Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB)
 
Pre spracovanie sťažnosti musíme mať také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresu
 • adresa - v prípade objednania kuriérskej služby pre vyzdvihnutie tovaru, ktorý chcete vrátiť
 • číslo bankového účtu - pre vrátenie peňazí
 • telefónne číslo
 • číslo a hodnota objednávky
 • IČO a DIČ

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pri telefonickom kontakte spracovávame také osobné údaje, ako:

 • telefónne číslo
 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • číslo a dátum objednávky
 • adresa

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre ochranu práv, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

 Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre archívne a dôkazné účely, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre administráciu webovej stránky, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • IP adresa 
 • Dátum a čas servera
 • Informácie o webovom prehliadači
 • Informácie o operačnom systéme

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Pre zverejnenie komentára na webových stránkach, spracovávame také osobné údaje, ako:

 • Meno alebo nick
 • Číslo IP

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pre účel vystavenia faktúry a splnenie ďalších povinností vyplývajúcich z ustanovenia daňového práva, spracovávame také osobné údaje, ako:

 •  meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • hodnota objednávky
 • adresa
 • IČO a DIČ
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
 
Pre odoslanie Vám potvrdzovacieho e-mailu, spracovávame také osobné údaje, ako :

 •  e-mailová adresa
 • číslo objednávky

Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Hegen s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.hop-sport.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Ak máte záujem o  kontakt so Zákazníckym servisom, môžete využiť formulár "Napíšte nám". Ak máte záujem o viac informácií ohľadom Vašej reklamácie, stavu objednávky alebo záruky, spracovávame také osobné údaje, ako:

 •  meno a priezvisko / názov spoločnosti
 • dátum a hodnota objednávky
 • telefónne číslo
 • číslo objednávky
 • adresa
 • e-mailová adresa

 
COOKIES A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

Europa Analytics a jej súbory cookies

Europa Analytics je podniková služba, ktorá monitoruje a hodnotí účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) a Európskej komisie, ako aj iných webových sídiel, ktoré spravuje dátové centrum Komisie.
Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom Matomo (bývalý Piwik), ktorú plne kontroluje Európska komisia. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad anonymizácia IP adresy. EDPB navyše vytvoril funkciu na správu súhlasov používateľov sozhromažďovaním údajov o prezeraní stránok na anonymizované štatistiky.

Informácie o ochrane osobných údajov a opatrenia služby Europa Analytics

Služba Europa Analytics je konfigurovaná tak, aby využívala doménu druhej úrovne europa.eu (ktorú využívajú webové sídla európskych inštitúcií) aukladala súbory cookies hostiteľskej domény.
Súbory cookies (z Matomo), ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii sledovať ďalej uvedené informácie o návštevníkoch. Tieto informácie sa používajú na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje:

 • IP adresa (maskovaná),
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia),
 • dátum a čas žiadosti (návšteva sídla),
 • názov prezeranej stránky (Page Title),
 • URL adresa prezeranej stránky (Page URL),
 • URL adresa stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL),
 • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,
 • miestny čas v časovom pásme návštevníka,
 • súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download),
 • odkazy na externú doménu, na ktorú používateľ klikol (Outlink),
 • čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové
 • stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky: Page speed),
 • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language),
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java...), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent),
 • jazyk navštívenej stránky,
 • kampane,
 • vyhľadávanie na sídle,
 • podujatia.

Na zlepšenie presnosti vypracúvaných správ sa informácie ukladajú aj v súboroch cookies hostiteľskej domény a následne ich zhromažďuje služba Europa Analytics:

 • náhodné jedinečné IČ návštevníka,
 • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • počet návštev konkrétneho návštevníka.

Európska komisia si ponecháva plnú kontrolu nad údajmi zhromaždenými prostredníctvom vlastných súborov cookies tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a pod jej úplnou kontrolou.

Okrem určitých relačných súborov cookies Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, čo službe Europa Analytics umožňuje zistiť, kedy sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení užívateľa počas 13 mesiacov, a potom sa z neho automaticky vymaže.

Súbory cookies hostiteľskej domény sú súbory cookies zadávané webovým sídlom, ktoré ste navštívili. Môže ich čítať iba uvedené webové sídlo. Webové sídlo môže okrem toho potenciálne využívať externú službu na analýzu spôsobu, akým ľudia používajú webové sídlo. Europa Analytics na tento účel zadáva svoje vlastné súbory cookies a nevyužíva žiadne externé subjekty.

Trvalé súbory cookies sú súbory cookies uložené vo vašom počítači, ktoré sa na rozdiel od relačných súborov cookies pri zatvorení prehliadača automaticky nevymažú. Trvalé súbory cookies sa používajú len na vašu opätovnú identifikáciu pri ďalšej návšteve.

Súhlas so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok vrátane osobných údajov na tvorbu anonymizovaných štatistík

Služba Europa Analytics štandardne NESLEDUJE históriu prezerania stránok návštevníkmi nášho webového sídla. Môžete sa však rozhodnúť, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov zhromaždených počas prezerania nášho webového sídla, čo nám umožní vypracovať anonymizovanú štatistiku.

Ak na svojom webovom prehliadači zvolíte možnosť „Do not track“ (objasnenie nájdete ďalej), budeme rešpektovať vašu voľbu a vaša história prezerania stránok na našom webovom sídle sa nebude na účely anonymizovaných štatistík sledovať.

Ak ste možnosť „Do not track“ nepovolili, zobrazí sa vám banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní sa rozhodnúť, a nainštaluje sa vám súbor cookie s názvom „edp_cookie_agree“ na sledovanie vašej voľby. Ak vyjadríte súhlas so spracúvaním údajov uvedených vyššie, služba Europa Analytics sa aktivuje a načítajú sa príslušné súbory cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo ho kedykoľvek znovu udeliť.

Súbor „edp_cookie_agree“ bude po 6 mesiacoch vymazaný: ak potom nie je zvolená možnosť „Do not track“, opäť sa vám zobrazí banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní vašu voľbu obnoviť.

Ak ste v nastaveniach nepovolili žiadne súbory cookies, banner o súboroch cookies sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Ak chcete poskytnúť súhlas (alebo odvolať svoj súhlas ) s analýzou: Prijať Odmietnu

Nesledovať preferencie
Funkcia „Nesledovať“ umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými

sídlami. Táto možnosť je dostupná v niekoľkých prehliadačoch vrátane:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Opera

V jednotlivých prehliadačoch ju nájdete pod rozličnými názvami: Incognito, InPrivate, Private Window.... Prehliadače v tomto móde síce podporujú cookies, ale hneď ako ich zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú.

Obmedzený prístup k informáciám

Celá analytická dátová komunikácia je šifrovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre oprávnených zamestnancov Komisie, ktorí pracujú s platformou Matomo, príslušných zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, odktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely odvodzujú z úplnej IP adresy, potom sa údaje ukladajú a agregujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Europa Analytics využíva mechanizmus anonymizácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetového protokolu) každého návštevníka, čím účinne znemožní identifikovať konkrétneho návštevníka portálu Europa iba na základe jeho IP adresy.

Logy návštevníkov

Služba Europa Analytics automaticky vymaže logy návštevníkov po 13 mesiacoch. Agregované dátové súbory, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, Európska komisia uchováva počas neurčeného obdobia na analytické účely.

Kontakt

Konkrétne otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics alebo žiadosti o ďalšie informácie o politike EDPB týkajúcej sa súborov cookies je možné posielať nášmu správcovi webových stránok.

V prípade otázok o spracúvaní osobných údajov sa môžete obrátiť aj na zodpovednú osobu EDPB.

Pripravené podľa webovej stránky https://edpb.europa.eu/about-edpb/legal-notices/cookies_sk


Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť Hegen.Česko s.r.o. spolupracuje tiež s:

1.Heureka

Ochrana súkromnia na portáli  Heureka.sk
Spracovávajú nasledujúce osobné údaje:
a)identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, dátum narodenia a pohlavie (ak si ich vo svojom účte nastavíte), používateľské meno, heslo a jeho hash;
b)kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, umožňujúce nám kontakt s Vami, predovšetkým e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa a Váš kontakt na sociálnych sieťach;
c)Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, nákupné zoznamy a obľúbené produkty, sledované produkty (tzv. stráženie ceny);
d)vložený obsah, ktorým sa rozumie Vaše hodnotenie internetových obchodov, recenzie tovaru, príspevky v poradni, vyplnený dotazník spokojnosti s nákupom alebo iný obsah, ktorý vložíte za využitie funkcionality nášho webu;
e)údaje o Vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
f)údaje o Vašom správaní na webe, vrátane prípadov, kedy ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
g)údaje o Vašom správaní pri čítaní správ, ktoré Vám zasielame, v prvom rade časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií;
h)odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z Vášho nastavenia, z údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, z údajov o Vašom správaní na webe a z údajov o Vašom správaní pri čítaní správ, ktoré Vám zasielame; predovšetkým sú to údaje o Vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rozličnému tovaru a službám;
i)údaje súvisiace s využitím zákazníckeho centra, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia a obsah správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy.
 

2. Aukro
Spracovanie a ochrana osobných údajov užívateľov patrí dlhodobo k našim prioritám. Touto cestou Vám chceme poskytnúť informácie o spôsoboch a účeloch spracovania Vašich osobných údajov, a to nielen v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Aukro ako online trhovisko (marketplace) spracováva osobné údaje primárne za účelom poskytovania služby transakčného trhoviska. Aby sme mohli túto službu zaistiť v podobe na akú sú naši zákazníci zvyknutí, spracovávame najmä identifikačné, adresné, kontaktné a popisné údaje užívateľov. Podrobné informácie o tom, aké druhy subjektov s údajmi nakladajú, podmienkach ukončenia spracovania údajov a právach, ktoré v spojitosti s týmto spracovaním môžu užívatelia uplatňovať nájdete v sekciách 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 prílohy Obchodných podmienok Pravidlá ochrany osobných údajov.

Dodacia adresa ako osobný údaj bude zverejnený a odovzdaný dopravnej spoločnosti GEIS(paletové zásielky) alebo spoločnosti DPD (balíkové zásielky):
Poslaním spoločností Geis alebo DPD je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých zasielateľských služieb v rámci Slovenskej republiky i mimo nej. 

3. Ostatní poskytovatelia služieb v oblasti nástrojov marketingových služieb

Nástroj chatu Messenger (Facebook)

V našom obchode je možné dobrovoľne využívať online chat. Keď nás pomocou kontaktujete pomocou nástroja chatu prostredníctvom aplikácie Messenger (Facebook), spracujeme vami dobrovoľne poskytnuté údaje a informácie, aby sme mohli odpovedať na vaše dotazy. Vyššie uvedené slúži na realizáciu našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) spočívajúcich v zabezpečení efektívnej možnosti kontaktovať nás. Okrem toho sa v určitých situáciách (dotazy týkajúce sa objednávky alebo stavu objednávky) údaje spracúvajú podľa čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR pre plnenie zmluvy. Messenger (Facebook) je nástroj poskytovaný externým poskytovateľom služieb - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“), ktorý zaisťuje zachovanie jeho funkčnosti. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Facebook používa vaše údaje, sú obsiahnuté v „Zásady používania osobných údajov“, zatiaľ čo použitie súborov cookie a podobných technológií je uvedené v „Zásady používania súborov cookie“ spoločnosti Facebook.

Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu dát a zároveň všetkých prostriedkov spracovania dát a tým zabezpečiť minimalizáciu možných únikov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zároveň v súlade s novým zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj medzinárodnými štandardmi a normami. Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri poskytovaní našich služieb, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín
 
Používame služby a technológie ponúkané týmito subjektmi, ako Facebook, Microsfot, Google - tieto spoločnosti majú svoje sídla mimo EÚ, ale pripojili sa k Privacy Shield a zaručujú dodržiavanie vysokých štandardov v oblasti ochrany osobných údajov platných v EÚ. Viac informácií nájdete na adrese
https://ec.europa.eu/info/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield.pl
 
Práva subjektov údajov
Subjekt údajov má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na presné informácie o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov. V tomto prípade ide o pasívne právo, keďže aktivitu musí voči subjektu údajov vyvinúť prevádzkovateľ, aby požadované informácie stanovené vo všeobecnom nariadení subjektu údajov poskytol, resp. sprístupnil.
 
Úplný zoznam informácií, ktoré prevádzkovateľ poskytuje pri zhromažďovaní osobných údajov, možno nájsť v článkoch 13 a 14 všeobecného nariadenia. Všeobecné nariadenie formálne rozlišuje poskytovanie informácií v prípade, že osobné údaje sú získané od subjektu údajov, resp. nie sú získané od subjektu údajov. Právo na informovanie je ekvivalentom práva na informácie o spracovaní stanovenom v § 11 súčasného zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.
 
Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú mnohokrát založené na aktivite (žiadosti) subjektu údajov, patrí:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, resp. doplnenie,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzené spracovanie,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc i profilovanie.

 O zmene alebo vymazaní údajov kontaktujte: info@hop-sport.sk
 

Technické opatrenie a ďalšie webové stránky
Spoločnosť Hegen Česko.s.r.o. robí úsilie na ochranu vašich údajov pred činnosťami tretích strán. Dodržujte prosím aj základné bezpečnostné pravidlá - v rámci webovej stránky obchodu Hop-Sport sa môžu objaviť odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od našej spoločnosti. Preto odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov. Obchod Hop-Sport nie je zodpovedný za pravidlá ochrany osobných údajov iných webových stránok.
 
Právo podať sťažnosť
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia
1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Administrátor odporúča po prechode na iné webové stránky zoznámiť sa s informáciami o ochrane osobných údajov uvedenými na týchto stránkach. Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú len tohto Internetového obchodu.
2. Administrátor používa technické a organizačné opatrenia na ochranu spracovaných osobných údajov s ohľadom na riziká a kategórie dát, ktoré sú chránené, a najmä chráni údaje pred ich odhalením neoprávneným osobám, prevzatím neoprávnenou osobou, spracovaním pri porušení platných predpisov a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
3. Výrobca poskytuje nasledujúce technické opatrenia na zamedzenie získanie a úpravy neoprávnenými osobami osobných údajov, ktoré sú zasielané v elektronickej podobe: zaistenie súboru údajov proti neoprávnenému prístupu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25/05/2018.

 

Obľúbené